Forskarane jublar over dette snøskredet

Skredet er utløyst.  Foto: Krister Kristensen

Nyheiter

Det er 12 år sidan sist snøskredforskarar ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomførte eit vellukka fullskala snøskredforsøk. Søndag 11. april klarte dei det omsider igjen.