Om du vil ha ein bit av landskaps-millionen, må du søkje innan torsdag

Bondelagsleiar Knut Hustad.  Foto: Møre og Romsdal Bondelag.

Nyheiter

- No må alle aktive bønder som håpar på å få tilskot frå millionen som går til utvalde kulturlandskap i Hjørundfjorden søkje, oppmodar leiar i Hjørundfjord bondelag, Knut Hustad.