Åtvarar mot store skred

Nysnø er det nok av, og søndag kan det kanskje bli gjensyn med sola. - Men unngå skredterreng, oppmodar varsom.no  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Skredfaren er justert ned fra stor (4) til betydeleg (3) søndag, men det er klare åtvaringar mot å gå i bratt terreng:

"Kraftig solinnstråling vil kunne gi svært store natruleg utløyste skred. Faren vil vere størst ut på ettermiddagen. Unngå skredterreng", er meldinga på varsom.no.

Det har kome opp mot ein meter snø i fjellet den siste veka. I tillegg har det vore mykje vind.