Utfordrande drift ved skular og institusjonar

Slik er situasjonen i Ørsta no

Bakk-Ola-marka er hardt råka av koronautbrotet.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Ørsta kommune har fått melding om ein smitta til, og det er smittetilfelle nummer 26. Samstundes er det mange som har fått negative svar på sine testar. Dette er status laurdag ettermiddag: