Smitte hos fotballag – Kiwihallen er stengt

Fleire av dei som er smitta av covid-19 var med på fotballtreningar i Kiwihallen søndag og måndag. Difor er Kiwihallen stengd.

Kiwihallen er stengd. Søndag og måndag var der fotballtreningar med koronasmitta.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Ørsta kommune vel å gå ut med kva lag dette gjeld. På desse laga er spelarane i karantene.

Dette gjeld følgjande lag knytte til Ørsta IL: G 13, G15, G16 og J17. I tillegg gjeld det damelaget.

– Og det gjeld dei som var med på treningane søndag og måndag, fortel kommuneoverlege Marte Vaage Øie.

Når det gjeld andre lag som har vore i aktivitet i Kiwihallen i den siste perioden, er ingen av spelarane på desse laga i karantene.

– Men ha låg terskel for testing, oppmodar kommuneoverlegen.