Frivillig testing for 110 folkehøgskuleelevar

110 elevar på Møre folkehøgskule er venta til skulen frå påskeferie om nokre dagar. Det vert lagt opp til frivillig testing.

Innrykk: Møre folkehøgskule ventar 110 elevar tilbake frå påskeferie. 

Nyheiter

Det er Møre folkehøgskule som har vendt seg til Ørsta kommune for å rådføre seg om situasjonen.