Meir restskatt for voldingane enn ørstingane

Det er om lag like mange skattytarar i Ørsta som i Volda. Likevel må voldingane betale nærmare sju millionar kroner meir i restskatt enn ørstingane.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark  Foto: Skatteetaten

Nyheiter

Det viser eit oversyn frå Skatteetaten.