Tussa Energi AS

Vil investere 20 millionar på minikraftverk i veglaus bygd

Tussa Energi AS vil investere tjue millionar kroner i eit minikraftverk på Skår. Kraftverket kan forsyne 250 husstandar med straum.

Kraftverk: Det har kome søknad frå Tussa Energi om å byggje eit minikraftverk på Skår. 

Nyheiter

Tussa Energi AS har formelt søkt NVE om konsesjon til å byggje ut kraftverket, men fordi kraftverket er eit såkalla minikraftverk, er det Ørsta kommune som skal handsame søknaden.