Tilrår å inndra stillinga når Langeland sluttar

Kommunedirektør Rune Sjurgard vil tilrå å omfordele arbeidsoppgåver og inndra stillinga som assisterande kommunedirektør i Volda når Ann Kristin Langeland sluttar.

Rune Sjurgard og Ann Kristin Langeland har samarbeidd tett heilt sidan Hornindal og Volda vedtok samanslåing. No tilrår han å avvikle stillinga som assisterande kommunedirektør når Langeland sluttar i slutten av juni.   Foto: ROY ARON MYKLEBUST, Fjordingen

Nyheiter

Fjordingen: Sjurgard seier han og Langeland har hatt eit svært godt samarbeid.