Fire lokale verksemder kan verte tekne ut i streik

Det kan verte storstreik i Noreg frå søndag av. Det skjer dersom det ikkje vert semje i meklinga mellom NHO og LO.

Tilsette i Mørenett kan verte tekne ut i streik søndag.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheiter

Meklingsfristen i tariffoppgjeret mellom LO og NHO går ut laurdag 10. april kl. 24.00. Viss ikkje partane vert samde, vil 23.548 arbeidstakarar i NHO-bedrifter streike frå når arbeidstida byrjar, seinast fra kl. 06.00, søndag 11. april.