Karen Høydal om Voldabadet

"Legg ikkje til rette for nok universell utforming"

Dataskisse av Voldabadet.  Foto: Stefan Ekberg Arkitekter.

Nyheiter

Brukarrepresentant Karen Høydal reagerer sterkt på at byggjenemnda for det nye Voldabadet ikkje legg til rette for nok universiell utforming av anlegget, slik Høydal hevdar.