20 millionar kostar det å reinse kloakken frå voldingane

På nedste Rotset i Volda går kloakken frå ei rekkje husstandar rett i sjøen, m.a. frå dette røret.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Kloakken til voldingane som bur i sentrum går rett i Voldsfjorden. No legg politikarane 20 millionar på bordet for å stoppe dette.