Gir 700.000 kroner i støtte

NVE vil berge laksestamma i denne elva

NVE løyver inntil 700.000 koner for å starte prosessen med å berge laksestamma i Barstadvikelva. NVE vedgår at dei sjølve har medverka til å øydeleggje for laksen.
Nyheiter

NVE har sendt Ørsta kommune eit tilsegnsbrev der det kjem fram at statsetaten løyver inntil 700.000 kroner for å få utarbeidd ein tiltaksplan og få utført ei modellering som i detalj viser kva som skal gjerast.