Må ha trafikkanalyse på Åmås

Ørsta kommune varslar ei utviding av planområdet på Legene. Grunnen er at fylkeskommunen krev ei trafikkanalyse i området.

Åmås med Legene.  

Nyheiter

Fylkeskommune har peika på at det er vesentleg trafikk langs fv. 655, og dei ynskjer færrast mogleg kryss og avkøyrsler.