Kommunane: Har tent 6 milliardar på koronaen

Koronapandemien gav kommunane ei ekstrarekning på rundt 14 milliardar kroner i fjor, viser rapport. Samtidig har dei fått 20 milliardar i ekstra midlar.

Kommunane fekk store ekstrautgifter til tiltak som testing og smittesporing i fjor.   Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Nyheiter

Det går fram av ein rapport som vart offentleggjord denne veka.