Far og son går for doktorgrad på same dag

- Eg skulle gjerne ha vore til stades når far disputerer, men det er gøy at eg gjer det same dag

– Tilfeldigheitene ville det slik. Det er jo veldig gøy på ein måte, men også leitt at vi ikkje kan sjå kvar andre sine disputasar.

Disputerer: Martin Inge Standal disputerer i psykologi fredag 23. april. Her frå ein presentasjon i Nederland. Foto: Lene Aasdahl 

Nyheiter

Det seier Egil Arne (64) og Martin Inge (36) Standal.