Endrar vaksinestrategien

(NPK) Kommunar som har hatt få sjukehusinnleggingar grunna covid-19, kjem no bakarst i vaksinekøen.
Nyheiter

Det har regjeringa bestemt.