Folketalet

Volda har teke eit byks, men Ørsta har så vidt fleire innbyggjarar

Folketalet i Volda aukar mest, medan Ørsta står på staden kvil. Likevel, Ørsta har framleis fleire innbyggjarar enn Volda kommune.

Høgskulen: Volda kommune har hatt ein framstøyt mot studentar for å få dei til å melde flytting. Det har gjeve folkketalsvekst. 

Nyheiter

Det viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).