Forlik på Stortinget

Til sommaren vert det billegare ferjer

Med røystene til Ap, Frp, Sp, SV og Raudt har Stortinget vedteke å be regjeringa kome med eit forslag til reduserte ferjetakstar.

Ferjetakstar: Fleirtalet på Stortinget instrurerer regjeringa til å kome med forslag til reduserte ferjetakstar i revidert nasjonalbudsjett til våren. 

Nyheiter

Det skal skje i revidert nasjonalbudsjett som kjem før sommarferien.