Eit fåtal øydelegg for mange

- Hundeskiten er overalt, på vegar, turvegar og fortau

– Eg har møtt mange fortvilte folk, både i Ørsta og Volda. Det er kort og godt altfor mykje hundeskit langs vegane.
Nyheiter

Det seier Brit Humberset Hagen.