Held fast ved at bru frå 1877 bør rivast

Frå restaureringa av gamle Vassendbrua - i 1915.  Foto: Paul Gerhard Krøvel.

Nyheiter

Kommunedirektøren avviser klagene frå Ørsta Sogelag, historikar Harald Krøvel og grunneigar Magne Krøvel – og tilrår at Samfunnsutvalet held fast på vedtaket om å rive Vassendbrua frå 1877.