Ordførarane i Sjustjerna

Vil ha vurdert treningskampar på tvers av kommunegrensene

Kan fotballungane i m.a. Volda snart få spele treningskamp i andre kommuner?  

Nyheiter

Ordførarane i Sjustjerna, det vil seie søre Sunnmøre, vil at kommuneoverlegane skal vurdere ei ordning der ein ser søre Sunnmøre under eitt når det gjeld treningskampar i idretten.