Vil ha trafikken ut av sentrum

Ørsta Arbeidarparti vil ha gjennomgangstrafikk vekk frå Ørsta sentrum.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Ørsta Arbeidarparti meiner at det må takast med planleggingsmidlar til E39 Ørstafjordkryssing i ein felles samferdselspakke for Volda og Ørsta.