Om nokre år må flyplassen i Hovdebygda få lengre rullebane

Om nokre år vil det bli sett inn større fly på Ørsta Volda lufthamn. Høgare bygningar i området – slik det ligg an i planforslaget - er i konflikt med dette, sidan ein då må redusere avgangs-vekta med eit par – tre hundre kilo.  Foto: Arkiv Roy Arne Folkestad

Nyheiter

Det skal byggjast nytt flyplass-kryss, og Avinor minner i ein høyringsuttale at Widerøe i løpet av dei neste ti, kanskje femten åra, skal erstatta DASH-8 med ein ny og større flytype.