I Ørsta-Volda og Ålesund

Mindre kriminalitet i korona-året

Politiet har offentleggjort sin straffesaks-statistikk for 2020.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Ingenting er så gale at det ikkje er godt for noko. I koronaåret 2020 gjekk talet på straffesaker ned i Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt, som består av Ørsta, Volda, Stranda og Sykkylven.