75 ekstra-millionar – og Eiksundtunnelen står på lista

Forfallet på fylkesvegnettet er stort. Om lag halvparten av dei 75 millionane skal brukast til asfaltering.  Foto: Statens Vegvesen.

Nyheiter

Eiksundtunnelen står på lista når Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om 75 millionar ekstra statlege midlar til vedlikehald av fylkesvegnettet i 2021. Midlane kan føre til ein betydeleg auke i vedlikehaldsarbeidet som kjem både trafikantane og næringslivet i fylket til gode