Alti-utbygginga nærmar seg

Snart kan du sikre deg leilegheit rett ved sjøkanten i sentrum

utbygging: Utbygginga av Alti Ørsta handlar ikkje berre om å sikre nytt areal til butikkar. Planen inneber å legge til rette for at det også skal verte betre å ferdast i sentrum – og for at fleire kan bu der utan å måtte bruke bil. Illustrasjon: Embark AS 

Vil gi liv i sentrum gjennom heile dagen

Nyheiter

Utviding i to retningar, nye bustader mot sjøen, nytt torg og utvikling av sjøpromenaden.