Koronafritt i Volda

Volda nærmar seg fire veker utan registrerte smittetilfelle for covid-19. Samstundes startar vaksineringa for dei under 85 år.

Koronatesting i Hovdebygda.  Foto: Illustrasjonsfoto Svein Nordal

Nyheiter

Volda kommune kom med si vekevise oppdatering torsdag. Denne syner at det siste veka ikkje har vorte registrert positive prøver på covid-19.