Byggjestart for 70 bustader

I desse dagar startar utbygginga av det nye bustadfeltet på Ose. Når feltet er ferdig utbygt, vil det ha kome opp kring 70 bustader.

Byggjeklart: Salssjef Odd Martin Velsvik hos Mesterhus Sunnmøre er snart klar til å starte salet av nye bustader på Ose. 

Nyheiter

– Vi går stegvis fram. Det fyrste feltet vi skal byggje ut inneheld ein tomannsbustad og fem firemannsbustader med to og tre soverom, fortel salssjef Odd Martin Velsvik i Mesterhus Sunnmøre.