Personar med ulovleg opphald skal få gratis koronatest, vaksine og behandling i kommunane

Folk som oppheld seg ulovleg i Noreg skal ha gratis koronatest, behandling og vaksine. Og vere trygge på at politiet ikkje blir varsla.  Foto: HEIKO JUNGE / NTB / NPK

Nyheiter

Helsedirektoratet presiserer at personar utan lovleg opphald i Noreg skal ha gratis koronatest og behandling ved Covid-19.