Trente med Oddvar Brå - inspirerte ski-Ørsta

Medalje: Det var Kirsti Hansejordet som tok initiativet til å søkje om kongens fortenestemedalje til Per Atle Røe.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Per Atle Røe (78) er tildelt kongens fortenestemedalje. Han får medaljen for ein livslang innsats i frivillig sektor.