Smitte om bord i Widerøe-fly til Hovden

Onsdag vart det stadfesta smitte om bord i eit Widerøe-fly som reiste frå Oslo lufthamn til Ørsta - Volda lufthamn, og vidare til Bergen.

Det vart registrert korona-smitte om bord på eit widerøefly som landa på Hovden onsdag ettermiddag.  Foto: Kjell-Arne Steinsvik

Nyheiter

Det er Bergens tidende som melder dette. Flyet reiste frå Oslo kl. 16.45, ifølgje Folkehelseinstituttet sine sider om koronaviruset.