Kjøp av minimumstilbod på fly blir forlengt ut april

NPK-NTB: Kjøpet av minimumstilbod på fly blir vidareført ut april, opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i eit langstrekt land som Noreg. Mange er avhengig av å flyge for å komme seg til sjukehus eller andre viktige avtalar, og det har derfor vore viktig for regjeringa å sikre eit grunntilbod av flyruter i den situasjonen vi har vore i snart eit år, seier han i ei pressemelding.

Statsråden understrekar at det framleis er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare i tid.

Ordninga med kjøp av eit minimumstilbod av flyruter på strekningar som før virusutbrotet vart betente på kommersielle vilkår, vart etablerte første gong i mars for å sikre at samfunnskritiske reiser med fly kunne gjennomførast i ein periode med låg etterspurnad.