Pudderalarm, men betydeleg rasfare

Skipløparar på veg mot toppen av Vallahornet.(arkivfoto)  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Nysnøen tysdag sikrar gode forhold for skigåing ,men det er ein hake ved det heile: Varsom.no melder om faregrad tre - betydeleg rasfare- på Sunnmøre både onsdag og torsdag.

Skredvarselet for onsdag lyder: "Det ligg store ferske fokksnøflak i leheng mot aust og søraust som er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med vedvarande svake lag i snødekket. Fjernutløysinger muleg. Unngå utløysningsområde og utløpsområde for skred."