Her blir det badebrygge

Arbeidet med bade- og fiskebrygge på Andaneset er i gang.  Foto: Torgeir Stensø, Volda kommune

Nyheiter

- Bade- og fiskebrygga i friluftsområdet på Andaneset er no under oppføring, skriv Volda kommune på sine heimesider.

Anlegget har ein prislapp på 600.000 kroner eks. mva. HR-Bryggen AS er entreprenør.

- Miljødirektoratet har etter søknad frå kommunen, løyvd midlar tilsvarande dette beløpet til prosjektet.

Det vil verte montert badestige og pullertar for fortøying av mindre båtar på brygga.