Farkvamen får oppdatert reguleringsplan

Det ligg føre ein ny oppdatert detaljplan for Farkvamen barnehage.
Nyheiter

Formannskapet som planutval skal komande veke avgjere om planen skal ut til høyring eller ikkje.