– Her kan det gå menneskeliv

Råsa til Liadalsnipa har i løpet av dei siste åra vorte livsfarleg. No ynskjer Liadal kulturlag å sikre råsa med kjetting.

Populært turmål: Liadalsnipa er eit populært turmål, men Liadal kulturlag fryktar at eit farleg parti vil kunne krevje menneskeliv om det ikkje vert sikra. 

Nyheiter

Sikringa gjeld eit parti på framsideråsa.