Steinselet på Ossetra

Det siste selet: Dette steinselet er det einaste selet som står att på Ossetra, ifølge Kulturminneplanen. Biletet avsluttar serien «Vekas kulturminne», men dannar overgang til neste framhaldssoge på siste sida i Møre-Nytt kvar tysdag. 

Nyheiter

«Steinselet på Ossetra er eit særmerkt kulturminne av lokal verdi. Selet vart bygd i 1914 og det er i dag det einaste selet som står att på Ossetra», står det i Kulturminneplanen.