Tilbake i Ørsta

– Eg brukar å seie at eg skal pensjonere meg når eg blir eldre

Heime: Då han gjekk av som prest i Ørsta i 2013, fekk Matias Austrheim ein liten globe i avskilsgåve frå Vartdal sokn. Globen vert flittig brukt i heimen.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Nokre pensjonistar kviler ikkje på lauvbæra og er ikkje vanskelege å be når noko spør om hjelp. Matias Austrheim var sokneprest i Ørsta gjennom mange år. Eigentleg skulle han bli bonde på Sandane, men som odelsgut valde han i staden å verte prest. I 2013 gjekk han av med pensjon, men dei siste åra har han igjen vore aktiv i prestegjerninga. I 2019 var han tilbake der alt starta i Bremanger som 27-åring.