Lite entusiasme for SFO på Austefjord skule

- Svært provoserande frå oppvekstsjefen

- Oppvekstsjefen sitt forslag er ei akutt naudløysing som vi ikkje går for, seier Janita Førde.  Foto: Privat.

Nyheiter

Austefjordingane hoppar ikkje akkurat i taket av at oppvekstsjefen no jobbar med ei sak om å opprette SFO på etter kvart nedlagde Austefjord skule. Og kommenterar at foreldre-kvardagen blir lik.