Ferja som ikkje passar med kaia

Ordføraren ber vegvesenet finne ei betre løysing

Ordførar Sølvi Dimmen er ikkje imponert over gamle «Finnøy» som er sett inn på strekninga Volda – Folkestad.  Foto: Arkiv.

Nyheiter

I eit brev til Statens Vegvesen viser Volda-ordførar Sølvi Dimmen til at ferja «Finnøy» som nyleg vart sett inn på strekninga Volda – Folkestad utgjer ein risiko for mjuke trafikkantar, og spør kva tiltak vegvesenet vil setje inn for å betre stoda.