Volda sjukehus

Litt færre fødslar i 2020

Det var i underkant av 500 fødslar i Volda i fjor. (arkivfoto)  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheiter

Det var 486 fødslar ved fødeavdelinga ved Volda sjukehus i fjor. Det er ein liten nedgang i forhold til 2019, då det var 519 fødslar. 62 av dei som vart fødde på Volda-sjukehuset i fjor hadde foreldre frå Nordfjord.