Mykje villparkering på Standaleidet

Bilar som parkerer i vegen er eit problem på Standaleidet. Dette er ein kvardag. På utfartsdagar er det langt fleire, seier Jørund Standal.  Foto: Jørund Standal

Nyheiter

Standaleidet har hatt forholdsvis bra snøforhold sidan romjula, samt skøyteis, og dermed har det vore stor utfart av folk som vil drive vinteraktivitetar. Men så var det dette med å finne parkeringsplass, då.