Innstrammingar for besøk

Reglane for besøk på alle sjukehus og mindre institusjonar i Helse Møre og Romsdal har blitt stramma inn.  

Nyheiter

Sunnmørsposten: På grunn av smittesituasjonen etter jul har Helse Møre og Romsdal stramma inn reglane for besøk på alle sjukehus og mindre institusjonar. Pårørande må bruke munnbind ved besøk på sengepost, og pasientar kan ha eitt besøk med maksimalt to personar per dag.