Tre av fire trur på ei tredje smittebølgje

I alt 75 prosent av nordmenn trur der kjem ein ny smittetopp i første halvår, viser ei undersøking blant 81.7000 spurde.

I alt 75 prosent av nordmenn trur der kjem ein ny smittetopp i første halvår, viser ei undersøking. Oslo har framleis stor smitte av covid-19, og Stovner bydel er den bydelen som er hardast ramma.   Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Nyheiter

I undersøkinga frå Norsk koronamonitor frå Opinion svarer eit utval nordmenn på om dei trur smittetilfella aukar, blir reduserte eller blir verande uendra.