- Vi passar på avstandsreglane

– Kundane må halde avstand, og det vil vi sjå til at dei gjer, seier styrar Dag Nyhammer på Kiwi Meieriet.

Pleksiglas: Dag Nyhammer hos Kiwi Meieriet i Ørsta fekk måndag montert opp nye og fleire pleksiglas i kassaområdet. 

Nyheiter

Då regjeringa søndag kveld kom med nye og strenge koronarestriksjonar, galdt dei også kjøpesenter og butikkar.