"Mange av kollegaene mine gjekk rett ut i permisjon på dagen"

– Dei aller fleste passa-sjerane har vore flinke. Spesielt til å sprite hendene når dei kjem om bord i bussen.

Bussjåfør: Roger Vartdal er bussjåfør hos Vy, og ser fram til at busstrafikken kan normalisere seg igjen. 

No håpar eg berre at vi kan kome i normal drift igjen

Roger Vartdal
Nyheiter

2020 var ikkje det året som dei fleste hadde sett føre seg. Alle har i større eller mindre grad blitt prega av koronapandemien. Gjennom intervjuserien Mitt 2020 har Møre-Nytt snakka med ulike yrkesgrupper og personar med verv om korleis året har vore.