Tradisjonsrikt entreprenør-firma etablerer seg i Ørsta-Volda

«Eit område for framtida»

Christie & Opsahl bygde fundamenta for høgspentlinja mellom Ørsta og Ørskog.  Foto: Christie & Opsahl

Nyheiter

- Ørsta-Volda er eit område for framtida, - svært spennande og med mange storprosjekt på gang. Difor etablerer vi oss der i løpet av våren eller sommaren 2021.