Smittevernlegane

– Koronaen har prega livet i heile år

– Ungane på seks og åtte år byrjar heilt klart å bli lei no. Korona har prega heile 2020 for meg, og til tider vert det mykje jobb.

I teststasjonen: Smittevernlegane Marte Vaage Øie og Johanne Ressem i teststasjonen i Hovdebygda. Foto: Svein Nordal 

Det siste eg ynskjer meg i jule- eller nyttårsgåve er engelsk korona

Nyheiter

2020 var ikkje det året som dei fleste hadde sett føre seg. Alle har i større eller mindre grad blitt prega av koronapandemien. Gjennom intervjuserien Mitt 2020 har Møre-Nytt snakka med ulike yrkesgrupper og personar med verv om korleis året har vore.