Budsjett

Vil stoppe fleire kutt i Volda

Drift: Volda formannskap har teke til orde for å videreføre kjøkkendrifta i Hornindal omsorgssenter .  Foto: ROGER OLDEIDE, Fjordingen

Nyheiter

Fjordingen: Under formannskapsmøtet tysdag kveld var budsjett- og økonomiplanen på bordet der formannskapet skulle bli samde om kva dei vil tilrå Volda kommunestyre som i siste omgang skal avgjere kabalen.